งานวิจัย การศึกษาและพัฒนาสีย้อมจากคราม


การศึกษาและพัฒนาสีย้อมจากคราม

-

ทุนภายนอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
-
คราม

เจ้าของผลงาน
อนุรัตน์ สายทอง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อนุรัตน์ สายทอง . (2550). การศึกษาและพัฒนาสีย้อมจากคราม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม