งานวิจัย การสัมมนาเทคนิคการเตรียมสีครามและการย้อมสีครามธรรมชาติ


การสัมมนาเทคนิคการเตรียมสีครามและการย้อมสีครามธรรมชาติ

-

ทุนภายนอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
คราม
คราม

เจ้าของผลงาน
อนุรัตน์ สายทอง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อนุรัตน์ สายทอง . (2549). การสัมมนาเทคนิคการเตรียมสีครามและการย้อมสีครามธรรมชาติ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม