งานวิจัย 3x3 เมทริกซ์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับลำดับ k-เพลล์ลูคัส


3x3 เมทริกซ์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับลำดับ k-เพลล์ลูคัส

ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอเมทริกซ์ไม่เอกฐานพิเศษขนาด 3×3 ที่มีสมาชิกของเมทริกซ์ยกกำลัง nth เกี่ยวข้องกับ จำนวน k -เพลล์ และ k -เพลล์ลูคัส

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
-
-
k -เพลล์ k -เพลล์ลูคัส เมทริกซ์

เจ้าของผลงาน
จิรวัฒน์ กันทะโล
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
จิรวัฒน์ กันทะโล . (2564). 3x3 เมทริกซ์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับลำดับ k-เพลล์ลูคัส. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม