งานวิจัย คู่มือการบริหารจัดการกิจกรรมวันหนองหาร


คู่มือการบริหารจัดการกิจกรรมวันหนองหาร

-

ทุนวิจัย R to R
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
ญาณวิจา คำพรมมา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ญาณวิจา คำพรมมา . (2564). คู่มือการบริหารจัดการกิจกรรมวันหนองหาร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม