งานวิจัย การแนะนำบริการของห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ผ่านคิวอาร์โค๊ต


การแนะนำบริการของห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ผ่านคิวอาร์โค๊ต

-

ทุนวิจัย R to R
วิทยาการจัดการ
-
-
-
-

เจ้าของผลงาน
มนัสชนก วภักดิ์เพชร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
มนัสชนก วภักดิ์เพชร . (2563). การแนะนำบริการของห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ผ่านคิวอาร์โค๊ต. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม