งานวิจัย ผลการเสริมขมิ้นชันป่นต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง


ผลการเสริมขมิ้นชันป่นต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ขมิ้นชันป่น, ไกกระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวทิพวัลย บุญชาญ
-
สถิติการเข้าชม