งานวิจัย เครื่องอบแห้งมันสำปะหลังเส้นโดยใช้รังสีอินฟราเรด


เครื่องอบแห้งมันสำปะหลังเส้นโดยใช้รังสีอินฟราเรด

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
เครื่องอบแห้งมันสำปะหลังเส้นโดยรังสีอินฟราเรด/ถังอบแห้ง/แท่งอินฟราเรด

เจ้าของผลงาน
นายลัครัฐ กลางนนท์
นายวิษณุ ยันนี,นายเสน่ห์ แมดมิ่งเหง้า
สถิติการเข้าชม