งานวิจัย กระบวนการผลิตเม่าผงโดยใช้เครื่องระเหยน้ำแบบพ่นฝอย


กระบวนการผลิตเม่าผงโดยใช้เครื่องระเหยน้ำแบบพ่นฝอย

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เม่า
-

เจ้าของผลงาน
เบญจวรรณ แจ่มจันทร
-
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม