งานวิจัย การใช้กระเจี๊ยบแดงแห้งป่นในสูตรอาหารไก่กระทง


การใช้กระเจี๊ยบแดงแห้งป่นในสูตรอาหารไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สัตว์เศรษฐกิจ
-

เจ้าของผลงาน
นฤทธิ์เบศ หาดทวายกาญจน์
-
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม