งานวิจัย ผลการใช้ฟักทองแห้งผสมในสูตรอาหารต่อผลผลิตไก่ไข่


ผลการใช้ฟักทองแห้งผสมในสูตรอาหารต่อผลผลิตไก่ไข่

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ฟักทองแห้ง, ไข่, ไก่ไข่

เจ้าของผลงาน
นางสาวศิรินภา สุมาลัย
-
สถิติการเข้าชม