งานวิจัย ผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโตในไก่กระทง


ผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโตในไก่กระทง

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ใบมะรุม, ไก่กระทง

เจ้าของผลงาน
นางสาวพัชรินทร์ งามงอน
-
สถิติการเข้าชม