งานวิจัย ผลการเสริมฟักทองแห้งต่อคุณภาพผลผลิตไข่นกกระทาญี่ปุ่น


ผลการเสริมฟักทองแห้งต่อคุณภาพผลผลิตไข่นกกระทาญี่ปุ่น

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ฟักทองแห้ง, ไข่, นกกระทาญี่ปุ่น

เจ้าของผลงาน
นางสาวชลดา ฉิมฉุย
-