งานวิจัย ผลการเสริมฟักทองแห้งต่อคุณภาพสีไข่นกกระทาญี่ปุ่น


ผลการเสริมฟักทองแห้งต่อคุณภาพสีไข่นกกระทาญี่ปุ่น

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
ฟักทองแห้ง สีไข่แดง นกกระทาญี่ปุ่น

เจ้าของผลงาน
นางสาวศิริลักษณ์ เหมือยพรม
-
สถิติการเข้าชม