งานวิจัย การคัดเลือกบาซิลลัส(Bacillussp.)ในลำไส้สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นโปรไบโอติก(probiotic)ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


การคัดเลือกบาซิลลัส(Bacillussp.)ในลำไส้สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นโปรไบโอติก(probiotic)ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทุนวิจัยนักศึกษา
ครุศาสตร์
เกษตรศาสตร์
-
สัตว์เศรษฐกิจ
บาซิลลัส, โปรไบโอติก, ความไวต่อยาปฏิชีวนะ

เจ้าของผลงาน
นางสาวทวีพร แสนสามารถ
-